NISAI GOROMO DE CHEZ SAKAZUME REF 116SAK

SUPERBE NISAI GOROMO DE CHEZ SAKAZUME REF 116SAK.  

Plus de détails

0 NISAI GOROMO DE CHEZ SAKAZUME REF 116SAK en stock

269,00 €

Tags: 

Catégorie:  carpes-goromo-carpes-koi

Partager votre NISAI GOROMO DE CHEZ... : 

Ajouter à ma liste d'envie

port
livraison
express

Age : 2 ans.
Taille : 36 cm.
Breeder : Sakazume.........LE breeder pour les Goromo...

Le bowl au Japon :   

Sakazume Koï fram :